Tillerspeiderne tilhører Norges KFUK-KFUM-speidere, en kristen barne- og ungdomsorganisasjon. Hvis du vil bli bedre kjent med Norges KFUK-KFUM-speidere kan du gå inn på deres nettsider

I Tiller KFUK-KFUM-speidere, har vi så godt som alle møter ute. Oppmøtested er på grusbanen i skogen bak menighetssenteret i Romemyra 66 (Starrmyrabanen). For de yngste speiderne, 1.-4. trinn, er oppmøte kl 1730-1830. For speidere fra 5. trinn og oppover er møtene kl 1845-2000. Denne våren har vi møtene våre i oddetallsuker.

Hva gjør vi i speideren?

Mange tenker kanskje at vi spikker og brenner bål, og det er klart vi gjør det. Men speideren er så mye mer! 

 

Fellesskap

 

 

 

 

 

 

Personlig utvikling

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv

 

 

 

 

Kristen tro

 

 

 

 

Samfunnsengasjement