Tillerspeiderne tilhører Norges KFUK-KFUM-speidere, en kristen barne- og ungdomsorganisasjon. Hvis du vil bli bedre kjent med Norges KFUK-KFUM-speidere kan du gå inn på deres nettsider

I Tiller KFUK-KFUM-speidere, har vi så godt som alle møter ute. Oppmøtested er ved menighetssenteret i Romemyra 66. For de yngste speiderne, 1.-4. trinn, er oppmøte kl 1730-1845. For speidere fra 5. trinn og oppover er møtene kl 1830-2000. Oppstart høsten 2019 blir 26. august.

Hva gjør vi i speideren?

Mange tenker kanskje at vi spikker og brenner bål, og det er klart vi gjør det. Men speideren er så mye mer! 

 

Fellesskap

 

 

 

 

 

 

Personlig utvikling

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv

 

 

 

 

Kristen tro

 

 

 

 

Samfunnsengasjement