Skjerfet er det viktigste ytre kjennetegnet på en speider. Speiderskjerfet er innbakt i medlemskontingenten, og speidergruppa kjøper inn skjerf som speiderne får ved opptagelsen.

1.-2. klassingene kalles oppdagere og har gule skjerf

3.-4. klassingene kalles stifinnere og har røde skjerf

5.-7. klassingene kalles vandrere og har blå skjerf

8.-10. klassingene kalles også vandrere men har grønne skjerf

1. klassinger på videregående og til 25 år kalles rovere og har burgunder skjerf

Ledere har mørke blå skjerf