Oppdagere (1.-2. trinn) og Stifinnere (3.-4. trinn) møter på Starrmyrabanen kl 17.30 og hentes samme sted ca 18.30

Vandrere (5. trinn+) møter på Starrmyrabanen eller i skogen kl 18.45 og er ferdige i skogen ca kl 20


Speiderne bør ha med seg en liten sekk med sitteunderlag, lykt, spikkekniv, grillpinne, kopp og skje.
Det er ikke hver gang vi bruker alt, men det hører liksom med til "kjekt å ha" og "alltid beredt" ;-)

For Oppdagere er det foreløpig ikke planlagt noen tur denne høsten
For Stifinnere er det planlagt en overnattingstur i oktober
For Vandrere er det planlagt to overnattingsturer, en i september og en i oktober