Speiderne deltar i prosesjon med flagg og banner, og bærer inn alt som skal stå på alteret. 

De deltar med lesing av tekst, lesing av bønner, tenning av lys, ansvar under bønnevandring, utdeling av program, innsamling av kollekten og denne gangen også med forbønn for vår nye menighetspedagog.